Mehmet Hişyar Korkusuz

eskader_logo

 

Mehmet Hişyar Korkusuz - Üye 

Özgeçmiş

15.04.2022 yılında, Diyarbakır’da doğdu. Dedesi Hacı Hüseyin Erzurum’dan Diyarbakır’a, küçük yaşta ailenin büyüklerinin Rus işgali esnasında şehit düşmesi üzerine, göç etmiştir. Babası Halit Korkusuz‘un müftülük görevi sırasında bir yaşında iken İzmir’in Menemen ilçesine geldi.

İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk Lisesinde okurken ‘Güzel Konuşma ve Kompozisyon Yarışması’ birincisi oldu ve il genelinde lisesini temsil etti. İzmir Atatürk Lisesini bitirdiği yıl (1984) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Tıbbiye eğitimini sürdürürken, 1988 yılında İzmir İHL fark derslerini verdi. ‘İki fakülteye birden devam edilemez kararı’ çıkmadan bir yıl önce, İzmir İHL’den almış olduğu diploma ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü (1990) kazandı. 1993 Ocak’ta Hacettepe’yi, 1995 Haziran’ında da Mülkiye’yi bitirdi.

Tıbbiye’yi bitirince mecburi hizmetini Erzurum Ilıca’da Sağlık Grup Başkanı olarak tamamladı ve başarılı hizmetlerinden dolayı ‘Takdirname’ aldı. 1994 yılında İzmir’e tayin çıktı. İzmir’deki tabiplik hizmeti esnasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi bölümünde master eğitimine başladı. “Türkiye’de Mülki İdare Amirlerinden Kaymakamlarda Ortaya Çıkan Yönetsel Stresin Değerlendirilmesi” adlı alan araştırmasıyla yüksek lisans tezini tamamladı.

1996 yazında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü teklifi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Ancak mevcut Özel Kalem Müdürünün istifasını geciktirmesi ve asaleten Özel Kalem Müdürlüğü’ne atamasının yapılmaması üzerine, özel kalem bünyesinde danışman statüsünde bulundu. Bu esnada da IULA konusunda Başkan’a bazı çalışmalarda yardımcı oldu. Başkan’la birlikte 1996 Kasım’ındaki IULA’nın (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) Miami’deki toplantısına katıldı. 1997 yılında 3 ay Londra’daki St. Gilles College’de lisan eğitimi aldı. 1996-1998 yılları arasında Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şifahi oluruyla, 1997-1998 eğitim döneminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde bir yıl boyunca Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak part-time ders verdi. Akabinde Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler bölümü ile Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerinde doktora programlarına başladı. Ve her iki üniversitede de doktora yeterlilik sınavlarını vererek tez aşamasına geldi.

Bir sonraki Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna zamanında aktif bir görev tanımlaması gerçekleşmeyince ailesinin sürekli ikamet ettiği İzmir’e döndü ve Bahçelievler Telekom Müdürlüğü’nde işyeri hekimi olarak göreve başladı. Bu esnada 2001 yılında doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere yeniden A.B.D’ye gitti. Türkiye’ye döndükten bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan eşinin yurtdışı sınavını kazanması üzerine, ailesiyle birlikte 2003 Nisan’ından itibaren Almanya Berlin’e yerleşti. Daha önce 1996’da Mekke’de, 2002 yılında da Medine’de TC Diyanet Hastanesi’nde Hacc süresince yurt dışı görevi yaptı. Berlin’de insani ve sosyal birçok gönüllü faaliyet ve hizmette bulundu. Berlin’de kısa bir süre Berlin Müsiad’a danışmanlık yaptı ve kendilerine bir proje sundu. 2006 Mayıs’ından itibaren çalışma müsaadesi aldı ve Veritas KG adlı gayr-ı menkul üzerine çalışan bir firmada yöneticiliğe başladı. Bununla birlikte bir taksi ve danışmanlık şirketi olan RUME GMBH’nın kuruculuğunu gerçekleştirdi ve halen aynı şirketin danışmanlığını da yürütmektedir.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Çocuklarının tümü eğitimlerini başarıyla sürdürmektedir. Sporun birçok çeşidiyle bizzat uğraşmaktadır. Özellikle yüzme, dalgıçlık, masa tenisi ve kış sporlarından kayak tercih ettiği spor dallarındandır. 2008 Mayıs’ından bu yana da Almanya’da süresiz oturumu bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerine seyahat etmiştir. Pratik hayattan kopmaksızın ideallerine doğru yürüyen bir Kültür ve Medeniyet Sevdalısı olarak hayatını sürdürmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte ve Arapça, Kürtçe ve Almanca’yı da anlamaktadır.

Son çıkan öğrenci affından yararlanarak Marmara Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını son iki yılda yoğunlaştırarak 2010 yılının Aralık ayında “1980 Sonrası Milliyetçilik Akımlarının İbn-i Haldun‘un Asabiye Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı tezini S.B.E’ne teslim etti ve 24 Ocak 2011 tarihinde tez savunmasını oybirliğiyle vererek doktora tezini tamamlamış oldu. Akademik çalışmalarını A.B.D. dış politikası, Ortadoğu ve Türkiye-AB ilişkileri gibi uluslararası ilişkiler konularını da içine alan geniş bir perspektifte zenginleştirmektedir. Ayrıca tıp mesleğini icra noktasında 2010 Kasım ayında Üsküdar’da aile hekimi olarak kısa bir süre; sonra 2011 Aralık - 2012 Nisan ayları arasında da Beşiktaş Sait Çiftçi devlet hastanesinde doktor olarak görev yaptı. Doktor olması dolayısıyla psikolojinin tüm alanlarına ilgi duymakla birlikte özellikle sosyal psikoloji, politik psikoloji ve yönetim psikolojisi alanlarında; ayrıca dini ve manevi ilimler sahasında da araştırma yapmakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda AÖF İlahiyat Önlisans Programını da 2011 Haziran itibariyle tamamlamıştır.

10 Mayıs 2012 tarihinde Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Yardımcı Doçent ataması gerçekleşti. Yayınlanan ilk kitabı Ocak 2012 tarihinde “Mukaddime’den Muahhire…” adıyla birinci baskısını, ardından da Mart 2012’de de ikinci baskısını yaptı. Daha sonra da “Kamuyönetiminde Stres Algısı” adıyla yayınlanan ikinci kitabı da Ekim 2012’de Hayat Yayınları arasından çıkmış bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte ikamet ettiği Berlin’de çalışmalarını sürdürmektedir. Doktor olması dolayısıyla Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) ve ESKADER adlı yazarlar birliği derneğine üyeliği vardır.

Dr. Mehmet H. Korkusuz Berlin, 2012

kaynak: www.korkusuz.eu

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın