DR. MEHMET H. KORKUSUZ

asaasasxz

Dr. Mehmet H. Korkusuz

Özgeçmiş

15.04.2022 yılında, Diyarbakır’da doğdu. Dedesi Hacı Hüseyin Erzurum’dan Diyarbakır’a küçük yaşta göç etmiştir. Babası Halit Korkusuz‘un müftülük görevi sırasında bir yaşında iken İzmir’in Menemen ilçesine geldi. İlk, orta ve lise tahsilini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk Lisesinde okurken ‘Güzel Konuşma ve Kompozisyon Yarışması’ birincisi oldu ve il genelinde lisesini temsil etti. İzmir Atatürk Lisesini bitirdiği yıl (1984) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Tıbbiye eğitimini sürdürürken, 1988 yılında İzmir İHL fark derslerini verdi. ‘İki fakülteye birden devam edilemez kararı’ çıkmadan bir yıl önce, İzmir İHL’den almış olduğu diploma ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü (1990) kazandı. 1993 Ocak’ta Hacettepe’yi, 1995 Haziran’ında da Mülkiye’yi bitirdi. Tıbbiye’yi bitirince mecburi hizmetini Erzurum Ilıca’da Sağlık Grup Başkanı olarak tamamladı ve başarılı hizmetlerinden dolayı ‘Takdirname’ aldı. 1994 yılında İzmir’e tayin çıktı. İzmir’deki tabiplik hizmeti esnasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi bölümünde master eğitimine başladı. “Türkiye’de Mülki İdare Amirlerinden Kaymakamlarda Ortaya Çıkan Yönetsel Stresin Değerlendirilmesi” adlı alan araştırmasıyla yüksek lisans tezini tamamladı. 1996 yazında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğü teklifi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Özel kalem müdürlüğünde danışman statüsünde bulundu. Bu esnada IULA konusunda Başkan’a bazı çalışmalarda yardımcı oldu. Başkan’la birlikte 1996 Kasım’ındaki IULA’nın (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) Miami’deki toplantısına katıldı. 1997 yılında 3 ay Londra’daki St. Gilles College’de lisan eğitimi aldı. 1996-1998 yılları arasında Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şifahi oluruyla, 1997-1998 eğitim döneminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde bir yıl boyunca Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümlerinde öğretim görevlisi olarak part-time ders verdi. Akabinde Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler bölümü ile Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerinde doktora programlarına başladı. Ve her iki üniversitede de doktora yeterlilik sınavlarını vererek tez aşamasına geldi. Bir sonraki Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna zamanında aktif bir görev tanımlaması gerçekleşmeyince ailesinin sürekli ikamet ettiği İzmir’e döndü ve Bahçelievler Telekom Müdürlüğü’nde işyeri hekimi olarak hizmet verdi. Doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 2001 yılı yazında A.B.D’ye gitti. Türkiye’ye döndükten bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan eşinin yurtdışı sınavını kazanması üzerine, ailesiyle birlikte 2003 Nisan’ından itibaren Almanya Berlin’e yerleşti. Daha önce 1996’da Mekke’de, 2002 yılında da Medine’de TC Diyanet Hastanesi’nde Hacc süresince yurt dışı görevi yaptı. Berlin’de insani ve sosyal birçok gönüllü faaliyet ve hizmette bulundu. Berlin’de kısa bir süre Berlin Müsiad’a danışmanlık yaptı ve kendilerine bir proje sundu. 2006 Mayıs’ından itibaren çalışma müsaadesi aldı ve gayr-ı menkul üzerine çalışan bir firmada yöneticiliğe başladı. Arkadaşlarıyla beraber 2008 yılında bir taksi ve danışmanlık şirketinin kuruluşunu da gerçekleştirdi ve Eylül 2014 tarihine kadar bu şirketin yönetici danışmanlığını Berlin’de sürdürdü. Evli ve dört çocuk babasıdır. Çocuklarının tümü eğitimlerini başarıyla sürdürmektedir. Sporun birçok çeşidiyle bizzat uğraşmaktadır. Özellikle yüzme, dalgıçlık, masa tenisi ve kış sporlarından kayak tercih ettiği spor dallarındandır. 2008 Mayıs’ından bu yana da Almanya’da süresiz oturumu bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerine seyahat etmiştir. Pratik hayattan kopmaksızın ideallerine doğru yürüyen bir “Bilim, Sanat, Kültür ve Medeniyet” emekçisi olarak hayatını sürdürmeye devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte ve Arapça, Kürtçe ve Almanca’yı da anlamaktadır. Son çıkan öğrenci affından yararlanarak Marmara Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını son iki yılda yoğunlaştırarak 2010 yılının Aralık ayında “1980 Sonrası Milliyetçilik Akımlarının İbn-i Haldun‘un Asabiye Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi” adlı tezini S.B.E’ne teslim etti ve 24 Ocak 2011 tarihinde tez savunmasını oybirliğiyle vererek doktora tezini tamamlamış oldu. Akademik çalışmalarını A.B.D. dış politikası, Ortadoğu ve Türkiye-AB ilişkileri gibi uluslararası ilişkiler konularını da içine alan geniş bir perspektifte zenginleştirmektedir. Ayrıca tıp mesleğini icra noktasında 2010 Kasım ayında Üsküdar’da aile hekimi olarak kısa bir süre; sonra 2011 Aralık - 2012 Nisan ayları arasında da Beşiktaş Sait Çiftçi devlet hastanesinde doktor olarak görev yaptı. Doktor olması dolayısıyla psikolojinin tüm alanlarına ilgi duymakla birlikte özellikle sosyal psikoloji, politik psikoloji ve yönetim psikolojisi alanlarında; ayrıca dini ve manevi ilimler sahasında da araştırma yapmakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda AÖF İlahiyat Önlisans Programını da 2011 Haziran itibariyle tamamlayarak DGS (Dikey geçiş sınavı) ile Ankara İlahiyat Fakültesine kayıt oldu ve buradaki lisans tamamlama derslerini başarıyla vererek ‘onur’ derecesiyle 2013 Haziran’ında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 10 Mayıs 2012 tarihinde Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Yardımcı Doçent ataması gerçekleşti. Yayınlanan ilk kitabı Ocak 2012 tarihinde “Mukaddime’den Muahhire’ye…” adıyla birinci baskısını, ardından da Mart 2012’de de ikinci baskısını yaptı. “Mukaddime’den Muahhire’ye…” isimli bu kitap ESKADER adlı yazarlar birliği derneği tarafından düşünce alanında yılın eseri seçildi. Daha sonra da “Kamu yönetiminde Stres Algısı” adıyla yayınlanan ikinci kitabı da Ekim 2012’de Hayat Yayınları arasından çıkmış bulunmaktadır. 2013 Aralık’ta da Ayışığı kitapları arasından “Kültür Vadisinde İnsan, Diplomasi ve Siyaset (2013 El yazmaları)” kitabı yayınlandı. Ailesiyle birlikte ikamet ettiği Berlin’de ve İstanbul’da çalışmalarını sürdürmektedir. Mayıs 2014’te iş hekimliği 2. aşama kursunu da tamamladı. Eylül 2014’ten itibaren İstanbul’da işyeri hekimliği yapmaktadır. Bu süreçte İlk Yardım Eğitici Eğitimi, EKG ve Temel Ultrasound kurslarını da tamamladı. Halen Sabiha Gökçen Hava Limanında hizmet veren bir kurumda işyeri hekimliğine tam gün aktif olarak devam etmektedir. Doktor olması dolayısıyla Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) ve ESKADER adlı yazarlar birliği derneğine üyeliği vardır.

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın