Hece Taşları Şiir Dergisi 28.Sayı

GECƏLƏR AY OLMAQ İSTƏYİRƏM MƏN

Əliağa KÜRÇAYLI

Gecələr ay olmaq istəyirəm mən

Pərdəli-pərdəsiz pəncərələrdən

Dolmaq istəyirəm neçə otağa

Mən neçə süfrəyə, neçə çırağa

Baxmaq istəyirəm hamıdan pünhan

Səma tağlarının ucalığından.

Gecələr ay olmaq istəyirəm mən

Şirin laylaları ana dilindən

Ana dodağından eşidim deyə

Mən ağlı-qaralı neçə taleye

Baxmaq istəyirəm ağarınca dan

Səma tağlarının ucalığından.

Gecələr ay olmaq istəyirəm mən

Bir günlük işindən qayıdıb gələn

Qabarlı əlləri öpmək eşqinə

Yorğun röyaların şirinliyinə

Keşik çəkmək üçün sakit, mehriban

Səma tağlarının ucalığından.

Gecələr ay olmaq istəyirəm mən

Sevən ürəklərin məhəbbətindən

Səma ucalıqda pay almaq üçün

Ən yüksək qübbəyə ucalmaq üçün

Ordan nur səpərəm mən incə-incə

Bu ana torpağa dan sökülüncə.

Nahaq yaranmayıb bu arzu məndə

Bəzən gecələrin sakitliyində

İnsan öz qəlbiylə edir həsb-hal

Keçir ürəyindən min arzu, xəyal

Bununçün ayrılıb öz xislətimdən

Gecələr ay olmaq istəyirəm mən.

http://tayyibatmaca.com/images/belgeler/hecetaslaridergisi/hecetaslari28sayiOn5haziran2017.pdf

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın