SİYASİ TARTIŞMALAR KÜLTÜREL HAYATA YANSITILMAMALI

Sivil toplum kuruluşları, Türkiye’de son aylarda yoğunlaşan siyasî tartışmaların kültürel hayata yansıtılmaması ve kültür sanat dünyasının bu sert münakaşalardan olumsuz anlamda etkilenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından yapılan açıklamada, son zamanlardaki bazı tartışmaların yayın dünyasını da menfi bir şekilde etkilemeye başladığı, bunun ülke kültürüne büyük zarar vereceği belirtildi. Bu gelişmelerden kaygı duyan ESKADER bir basın bildirisi yayınladı. ESKADER’in basın duyurusunda şöyle denildi:

“Üzülerek ifade etmek durumundayız ki, bu yoğun tartışmalar kültür hayatını da olumsuz etkilemeye başlamıştır. Meselâ bir kitap dağıtım şirketi, yıllardan beri kitaplarını dağıttığı bazı yazarlara ambargo koymaya başladı. Kitap ve kültür dünyasında ‘sansür’ ve ‘yasak’ kavramları ne kadar yanlışsa ‘ambargo’ da o kadar olumsuz ve yanlış bir davranış biçimidir. Geçen hafta bir dağıtım şirketinin Yavuz Bahadıroğlu, Senai Demirci ve Turgay Güler’in kitaplarını dağıtmama kararı aldığı anlaşılmıştır. Meselâ Yavuz Bahadıroğlu, 152 eseri bulunan, tarihî romanlarıyla gençlere ve geniş bir okuyucu kitlesine tarihi sevdiren bir yazardır. Böyle sevilen ve okunan yazarlar ile okuyucuları arasına yasak duvarı inşa etmek kimseye bir fayda sağlamaz. Yazarlar bir şekilde okuyucusuna ulaşır, ama bu ambargoları koyan dağıtım şirketlerinin küçüleceği ve hizmet alanlarının daralacağı düşüncesindeyiz. Zaten ülkemizde kitap okumada istenilen noktada değiliz. Bu tür yasakların ve ambargoların ülkemizin kültür hayatını çok olumsuz yönde etkileyeceği âşikârdır.

Umudumuz, Türkiye’de arzulanmadığı halde yaşanan siyasî çekişmelerden kültür hayatının ve kültür sanat adamlarının zarar görmemesidir. Böyle bir kapı açılırsa o zaman yayın dünyasında da ciddî dalgalanmalar meydana gelecek, hatta neredeyse her grup kendi dağıtım şirketini kurup yazarlarının kitaplarını bu şekilde okuyuculara ulaştırmaya başlayacaktır. Bu da şüphesiz temenni edilen bir gelişme olmayacaktır.

Büyük medeniyetimizin daha iyi anlaşılması ve idrak edilmesi için kurulmuş bulunan derneğimiz, kültür hayatındaki parçalanmışlığın kimseye yarar sağlamayacağı inancındadır. Bugün dağıtım şirketleri bölünürse yarın öbür gün kitap fuarları da küçülerek devam eder. Hatta her gazete, televizyon, dergi ve radyo da kendi yazarları için dağıtım şirketi kurmaya başlar. Bunların yaşanmaması için büyük dağıtım şirketlerini daha duyarlı davranmaya, ayırım yapmamaya ve birleştirici olmaya davet ediyor, bu konuda bir hatırlatma yapmayı kendimize bir görev sayıyoruz. İnşallah bugünlerde yaşadığımız sıkıntılar atlatılacak ve Türkiye’miz yıllardan beri olduğu gibi ilerlemeye, büyümeye ve dünyada umut olmaya devam edecektir. Saygılarımızla. ESKADER Yönetim Kurulu”

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın

Yorum Yaz