Kemal Eraslan, Ahmed Yesevî’yi Anlatacak

Kemal Eraslan, Ahmed Yesevî’yi Anlatacak

Elif Çelik (Sanatalemi.net)

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği “Bâbıâli Sohbetleri”nin 290’ncısı, büyük inanç öncülerimizden Hoca Ahmed Yesevî’ye ayrıldı. “Türkistan’dan Dünyaya Yayılan İrfan Güneşi Hoca Ahmed Yesevî ve Hikmetleri” başlıklı toplantının konuşmacısı Prof. Dr. Kemal Eraslan Hoca olacak. Mehmet Nuri Yardım’ın takdimini yapacağı sohbet toplantısı, Timaş Kitapkahve (Alayköşkü Caddesi, No. 5 Cağaloğlu)’de 5 Mayıs Perşembe günü, saat: 18.00’de başlayacak. Toplantıya katılmak serbest.

AHMED YESEVİ’YE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Kemal Eraslan, Ahmet ve Hatice Eraslan’ın büyük oğludur. 30 Ekim 1930 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Kendisinden küçük erkek kardeşi vardır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Reşid Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu, Janos Eckmann, Sadettin Buluç, Mecdut Mansuroğlu, Muharrem Ergin, Faruk Kadri Timurtaş gibi hocaların dil derslerine, Ali Nihad Tarlan, İsmail Hikmet Ertaylan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Dolu, Abdülkadir Karahan, Mehmet Kaplan gibi hocaların edebiyat derslerine devam etti. Başarılı bir tahsil hayatını geride bırakarak 1956 yılında hem fakülteden hem Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Akademik çalışmalarına Eski Türk Dili (Kürsüsü) Anabilim Dalı’nda başlayan Kemal Eraslan, AliŞir Nevayi, Nesayimu’l Muhabbe min Şemayimi’l Fütüvvve, metin ve dil ve özellikleri tezi ile 1970 yılında doktor unvanını aldı. 1975 yılına Eski Türkçede İsim Fiiller adlı doçentlik tezi ile doçent unvanına hak kazandı. 1982 yılına kadar kadrolu doçent olarak görevini devam ettirdi. 1979 yılında Bağdat Üniversitesi’nin daveti üzerine Irak’a gitti burada konferanslar verdi. 1981 yılında iki ay müddetle İngiltere’de bulunup bazı kütüphanelerde korunan Türkçe el yazmaları üzerinde çalıştı. 1982 yılında Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler adlı profesörlük takdim tezi ile İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 15 Temmuz 1982 tarih ve 20 sayılı kararı ile profesörlüğe yükseltildi. Kemal Eraslan 1957 yılında Sabriye Hanım ile evlendi. 1958 yılında ilk çocuğu Zafer, 1961 yılında da kızı Hatice dünyaya geldi. Makine mühendisi oğlundan Emir ve Sacit Kemal adında iki, tıp doktoru kızından da Burak adında bir torun sahibidir.

 

 

 

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın