İBB, PÎR-İ MİMÂRÂN SİNAN’I ANACAK

Mimar Sinan AFİŞİ

İBB, PÎR-İ MİMÂRÂN SİNAN’I ANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, eserleri ile dünyaya nâm salmış Osmanlı Devleti’nin başmimarı ve inşaat mühendisi Mimar Sinan’ı, düzenleyecekleri özel bir etkinlikle yâd edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, tarihimizin önemli şahsiyetlerini hatırlamaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) ile birlikte I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde 49 yıl boyunca başmimarlık görevinde bulunan ve günümüze bıraktığı eserlerle bugün de mimarlığın pîri olarak kabul edilen Mimar Sinan için anma etkinliği gerçekleştiriyor.

“Pîr-i Mimârân Sinan” adlı anma programı, 21 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet’teki İstanbul Tasarım Merkezi’nin seminer salonunda yapılacak. 15. ve 16. yüzyıllarda yaşayan dünyaca ünlü yapı sanatçılarından Mimar Sinan’ın mühendislik, mimarlık ve geometrik desenler üzerinden konuşulacağı programın moderatörlüğünü İsmail Erdoğan yapacak. Etkinlikte, konuşmacı olarak katılacak Prof. Dr. Suphi Saatçi “Sinan ve Osmanlı Mimarisinin Klasik Çağı”, Vahit Okumuş “Kubbeler Statiği ve Sinan” ile Serap Ekizler Sönmez “Mimar Sinan’ın Camilerinde Geometrik Desenlere Sistemli Bir Yaklaşım” adlı tebliğlerini sunacak. Ayrıca programda bilge mimar Turgut Cansever’in “Mimar Sinan” adlı kitabından da pasajlar okunacak. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seminer, 11.00’de başlayacak.

 

Mimarlığın pîri Sinan Ağa kimdir?

 

Koca Mimar Sinan Ağa, Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu. 1532’de Almanya, 1534’de Tebriz ve Bağdat seferlerinden dönüşte “Haseki” rütbesi aldı. Korfu, Pulya (1537) ve Moldovya (1538) seferlerine katılan Mimar Sinan, Moldovya (Kara Buğdan) seferinde Prut nehri üzerine on üç günde kurduğu köprü ile Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini kazandı. Aynı sene saray başmimarı oldu. İstanbul’da devrin en meşhur mimarları ile Bayezid Cami’nin ustası Mimar Hayreddin ile tanıştı. Sinan’ın başmimarlığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser; Halep’de “Hüsreviye Külliyesi”, Gebze’de “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi” ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan “Haseki Külliyesi” oldukça dikkat çekiciydi. Mimar Sinan’ın başmimar olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul’daki “Şehzade Cami ve Külliyesi”dir. Çıraklık döneminde yaptığı bu eser, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etti. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yaptığı “Süleymaniye Cami”, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise 86 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” diye takdim ettiği, Edirne’deki “Selimiye Cami”dir (1575). Bu eseri, Dünya Kültür Mirası listesindedir. Mimar Sinan, gördüğü bütün eserleri büyük bir dikkatle incelemiş, fakat hiçbirini aynen taklit etmeyip sanatını devamlı geliştirip yeniledi. Aynı zamanda bir şehircilik uzmanı olan Mimar Sinan, yapacağı eserin önce çevresini tanzim ederdi. Yer seçiminde de büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirdi. 17 Temmuz 1588’de İstanbul’da vefat eden Mimar Sinan’ın türbesi, Süleymaniye Külliyesi’ndedir. Bilinen eserleri: 84 cami, 53 mescid, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 suyolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere toplam 364 adettir.

 

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın