YUSUF ÖMÜRLÜ’YE SAYGI GECESİ

YUSUF ÖMÜRLÜ’YE  SAYGI GECESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Musikîye ömrünü adamış  kıymetli hoca  Yusuf Ömürlü  için birlikte bir saygı gecesi düzenliyorlar. Cengizhan Orakçın’ın  sunucu olacağı toplantıyı, Mehmet Nuri Yardım yönetecek. Konuşmacılar ise Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Mutasavvıf Yazar Cemalnur Sargut, Kanun Sanatçısı Reha Sağbaş . Program, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 12   Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Musikiye adanmış bir ömür Yusuf Ömürlü ;

1936’da İstanbul’da doğan Yusuf Ömürlü, Güzel Sanatlar Akademisi’nden Yüksek Mîmar olarak mezun oldu. Müziğe Ârif Sâmi Toker ile başladı. 1956-60 yılları arasında Üsküdar Mûsıkî Cemiyeti’ne devam etti ve burada Emin Ongan’ın yardımcılığını yaptı. 1971’de Münir Nurettin Selçuk, Kemal Batanay ve Cahit Gözkân ile Kubbealtı Vakfı’nda mûsıkî çalışmalarını başlattı. 1975 yılında felç geçirmesi üzerine mimarlığı bırakarak yalnız mûsıkî ile uğraşmaya başladı. Toplam 1007 adet ilâhi, 465 adet klâsik eser, 120 adet saz eseri, 100 adet Yahya Kemal’in bestelenmiş şiirleri ve 78 adet Ken’ân Rifâî Hazretleri’nin bestelenmiş eserlerinin notalarını bizzat kendisi yazmıştır. 9 adet kasetten oluşan Türk Mûsıkîsi Klasik Eserler Serisi’nin sanat danışmanlığını yapmıştır. Serîde 4 adet Meral Uğurlu, 2 adet Alâeddin Yavaşça, 1 adet saz eserleri ve 2 adet Ahmet Hatipoğlu’na âit kaset (Miraciye 1-2) bulunmaktadır. Bu eserler Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanmıştır. 2007 yılında, içinde 428 adet ilâhi bulunan “Rahmet Peygamberine İlâhîler“ isimli kitabı hazırlamıştır. Bu kitap TÜRKKAD İstanbul Şubesi tarafından yayınlanmıştır. 2012 yılının Eylül ayında Cenan Eğitim,Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından yayınlanan 4 CD’den oluşan İlâhiyât-ı Ken’ân albümünün sanat danışmanlığını yapmıştır. Albümdeki eserleri Elif Ömürlü Uyar ve Vasfi Emre Ömürlü seslendirmiştir.

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın