May�sHaziran 2010Temmuz
PtSa�aPeCuCtPz
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Sinemam�z�n Bilge Adam�� unutulmuyor

Y�cel �akmakl� i�in program

Edebiyat Sanat ve K�lt�r Ara�t�rmalar� Derne�i (ESKADER), k�sa bir s�re �nce kaybetti�imiz T�rk sinemas�n�n usta y�netmeni, yap�mc� ve senarist Y�cel �akmakl� i�in bir anma t�reni d�zenliyor.

Milli Sinema�n�n kurucusu, yerli sanat d���ncesinin �nc�s� ve uygulay�c�s� Y�cel �akmakl� i�in geni� kat�l�ml� bir toplant� haz�rlan�yor. ESKADER�in d�zenledi�i program, 26 Eyl�l Cumartesi g�n� saat 15.00�te Beyaz�t Devlet K�t�phanesi�nde ger�ekle�ecek. �akmakl��n�n sinema d�nyas�n�n dile getirilece�i toplant�da ba�ta ailesi olmak �zere yak�n dostlar�, sinema d�nyas�n�n tan�nm�� isimleri, y�netmenler, oyuncular, senaristler ve yazarlar ile k�lt�r sanat �evresinden ki�iler haz�r bulunacak. Toplant�n�n ba��nda �akmakl��n�n �ekti�i filmlerden k�sa g�sterimler sunulacak. Toplant�dan sonra ise Y�cel �akmakl��n�n y�netti�i filmlerin afi�lerinden olu�an bir sergi gezilecek.

23 A�ustos 2009 tarihinde vefat eden Y�cel �akmakl��n�n �ekti�i 50 civar�ndaki film ve diziler aras�nda Denizin Kan�, K���k A�a, Kurulu�, Bir Adam Yaratmak, 4. Murad, Hac� �rif Bey ve Ali��le Zeynep de bulunuyor.

ESKADER�in �Sinemam�z�n Bilge Adam� Y�cel �akmakl�� program�yla ilgili ayr�nt�l� bilgi almak isteyenlerin 0 (212) 511 23 23 ve 511 23 24 numaral� telefonlar� aramalar� gerekiyor. Ayr�ca www.sanatalemi.net sitesinde de konuyla ilgili geni� bilgiye ula�mak m�mk�n.Hit : 494
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : Sinemam�z�n Bilge Adam�� unutulmuyor

Mesaj Panosu ( �yeler i�in)

����ye Giri�i
 
 

   HABERLER
�nternet Medyas� ve K�l..
Bilge Tarih�i Marmarat�..
Ziya Nur Aksun B�b��li�..
Dostlar� Polat�� rahmet..
Bas�n�m�zda �ttihad ve ..
Yay�nc�lar Meselelerini..
Bab�ali Sohbetleri yine..
B�b��li, B�b��li�de Kon..
Efsane Gazete Terc�man ..
Terc�manc�lar B�b��li�d..
G�rb�z Azak�tan B�b��li..
ESKADER�e kat�l�mlar..
Ayvazo�lu, �B�b��li Soh..
B�b��li Sohbetleri�nin ..
B�b��li Sohbetleri Ba�l..
Sanat Kurslar� Ba�l�yor..
Hamit Can�a Candan Vefa..
Hamit Can ��in Anma Pro..
Yazarlarla Edebiyat Soh..
ESKADER 2009 �d�lleri B..
Refi� ve Mete Dostlar� ..
ESKADER�den iki toplant..
Halit Refi� ve �mer L�t..
�lhan Ayverdi ve Ergun ..
Osman Akku�ak / k�lt�..
�lhan Ayverdi vefat ett..
Y�ld�zlarla Uyumak..
�a�da� T�rk �iirinde Se..
Medeniyetimizin Sessiz ..
Ergun G�ze�yi Dostlar� ..
Sitemizi Ziyaret Edenler  
Powered by Netf�rt�na