Kas�mAral�k 2008Ocak
PtSa�aPeCuCtPz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
TAR�H�M�Z�N GÜLERYÜZÜ Mehmet Nuri Yard�m, �Tarihimizin Güleryüzü� kitab�yla okuyan herkesi �nükteler dünyas�nda� e�itici ve alabildi�ine e�lenceli bir yolculu�a davet ediyor. Bu yolculukta sizi kar��layacak tam 326 nüktedan var. Ve bu nüktedanlar�n 700 seçme nüktesi� Baz�lar� �air, baz�lar� hattat, baz�lar� alim, baz�lar� bestekar, baz�lar� pa�a, baz�lar� komutan, baz�lar� padi�ah. Ya�ayan baz� me�hurlar da var. Kimler yok ki� NES�L YAYINLARI �stanbul Tel. 0 (212) 5513225 Faks: 0 212 5512659 �nternet: www.nesil.com.tr e-posta: [email protected]
ESKADER'in Kültür Dünyas�na ho�geldiniz. REKLAMLARINIZI bu alanda de�erlendirebilirsiniz.

Dr. MEL�KE G�NY�Z
 

Dr. MEL�KE  G�NY�Z

1968 y�l�nda Erzurum�da do�du. �lk, orta ve lise ��renimini �stanbul�da tamamlad�ktan sonra 1991 y�l�nda Bo�azi�i �niversitesi T�rk Dili ve Edebiyat� B�l�m��n� bitirdi. 1992-1994 y�llar� aras�nda MEB�de �ngilizce ��retmenli�i yapt�. �Bursal� Talip Divan�, Edisyon Kritik, �nceleme� adl� tezi ile 1994 y�l�nda Bo�azi�i �niversitesinde y�ksek lisans e�itimini tamamlad�. 2003 y�l�nda �stanbul �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Eski T�rk Edebiyat� Anabilim Dal��ndan, �Ahmed� Divan��n�n Tahlili� adl� eseriyle doktor unvan�n� ald�. 1994 y�l�ndan beri Erdem Yay�nlar�nda edit�rl�k ve yay�n y�neticili�i yapmakta ve akademik �al��malar�n� �ocuk edebiyat� alan�nda s�rd�rmektedir. T�rk�e ders kitaplar�n�n yan� s�ra masallar da yazmaktad�r. Evli ve iki �ocuk annesidir.

Yay�mlanm�� �ocuk kitaplar�ndan baz�lar� �unlard�r:

Ay Dede, Erdem Yay�nlar�, 2006

�ark�c� Gukki, Erdem Yay�nlar�, 2006

T�kenen Kalem, Erdem Yay�nlar�, 2006

K���k ��p�r Arkada� Ar�yor, Erdem Yay�nlar�, 2006

S�per B�cek, Erdem Yay�nlar�, 2006

Timsah Temsi, Erdem Yay�nlar�, 2006

G�vercin Toplant�s�, Erdem Yay�nlar�, 2006

Mavi Gaki, Erdem Yay�nlar�, 2006Hit : 75
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : eskader Dr. Melike G�ny�z Erzurum T�rk Edebiyat� anabilim dal�

Mesaj Panosu ( �yeler i�in)

����ye Giri�i
 
 

   HABERLER
ESKADER �D�LLER�N�N SAH..
Mehmet Zeki Akda� ile �..
ESKADER �MER �ZT�RKMEN"..
SEZA� KARAKO� VE �MER �..
�MER �ZT�RKMEN"E SAYGI ..
ESKADER KURBAN BAYRAMIN..
Dr. MEL�KE G�NY�Z..
�MER �ZT�RKMEN"E SAYGI ..
UD� R��T� ER�ǒ� ANMA T..
�lber Ortayl�, II. Abd�..
�SMET BOZDA�..
CAH�T �NEY..
FAHR� ERSAVA�..
�SK�DAR"DA ���R G�B� B�..
Mehmet Turan Yarar..
���R YARI�MASI BA�VURUL..
K�z�m Yedek�io�lu ..
L�NKLER..
ESKADER"�N KURULU�U VE ..
VEH�P S�NAN..
SEDAT UMRAN..
SERMET SAM� UYSAL..
N�DAY� SEV�M..
Edebiyat�m�z�n Aksakal�..
�LHAN AYVERD�..
NAZ�K ER�K..
ORHAN BAYRAK..
ORHAN OKAY..
ESKADER �EREF �YELER�..
TYB �d�l t�reninin ard..
Sitemizi Ziyaret Edenler  
Powered by Netf�rt�na