MUHSİN İLYAS SUBAŞI

 Muhsin İlyas Subaşı

             Şair ve Yazar: 25 Temmuz 1942’de Şarkışla’da doğdu. İlkokulu doğduğu yerde,(1956), orta ve liseyi Kayseri İmam-Hatip Okulu’nda okudu. Yüksek öğrenimine İzmir’de başladı. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nde (1972) tamamladı. Bir süre gazetecilik (1961-73), ardından Kayseri’deki çeşitli liselerde öğretmenlik (1973-95) yaptı. 1995’de emekli oldu. Gazetecilik mesleğini edebiyat çalışmalarıyla birlikte sürdürdü. Lise öğrenciliği döneminde; 22 Mayıs 1963’te Kayseri’de yayın hayatına giren Kayseri Ekspres gazetesinin yayın yönetmenliğini, yüksek öğrenimi sırasında, iki gazetenin (Hakimiyet ve Yeni Sabah) Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptı (1966-73). Bir dönem, bölgesel yayın yapan Elif TV’nin Genel Müdürlüğünü (1995-95) ve İhlas Haber Ajansı (İHA)’ nın Bölge Müdürlüğü(1995-2002) görevlerini yürüttü.

            Sanat çalışmalarına, lise dönemindeki öğrenciliği sırasında yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenleyerek başladı. İlk şiiri 1962’de İslâm dergisinde yer aldı.1963’te Orkun dergisinde, 1965’te Türk Yurdu ve Hareket Dergilerinde şiirleri yayımlanmaya başladı. “Vuslat Türküsü” isimli ilk şiir kitabıyla tanındı. Şiir, deneme, eleştiri ve inceleme yazılarını 1965 yılından itibaren Hareket (1965-75), Türk Yurdu (1965-70), Hisar (1975-80), Töre, (1975-85). Millî Kültür (1981 – 86), Boğaziçi (1983-86), Kültür ve Sanat (1982-84), Yeni Düşünce (1982-83), Küçük Dergi (Sahibi ve yayın yönetmenliğini yaptı. 1979-81, 24 sayı, Kayseri) Berceste, (2002-2011), Gültepe (2002-2008), Erciyes (1978-2011), Türk Edebiyatı (1980-2007), Buruciye Edebiyat (2008), Ay Vakti (2008-2011) Yedi İklim (2007-2011)dergilerinde; siyasî ve aktüel konulardaki yazılarını ise Tercüman, Yeni Devir, Türkiye, Zaman gazetelerinde yayımladı.

            1981 yılında Kayseri Sanatçılar Derneği Şiir Armağanını, 1976 ve 1984 yıllarında Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü basın ödüllerini (Araştırma dalında), 1984 ve 1985 yıllarında da Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin basın ödüllerini (Araştırma dalında) kazandı. Güneşe Uçan Kelebek isimli romanı, Aydınlar Ocağı’nın 2001 ödülünü, (Yılın Romanı) dalında aldı. Çok sayıda şiiri bestelendi ve İngilizce, Almanca ve Arapça’ya çevrildi. Birçok uluslararası edebiyat toplantılarında Türkiye’yi temsil etti.

            Şiirlerinde, Türk şirinin geleneksel motiflerinden yararlandı, çağdaş insanın bunalımlarına mistik çözümler getirdi. Muhsin İlyas Subaşı, şiirlerinde insanın kendini idrâk duygusu, yaratıcısıyla iç kontak olayı, çevreden, yani muhittin merkeze doğru bir metafizik kavrama ve yaşama arzusu ana temalardır. Bunları, günlük olaylardaki çarpıklıkları işaretle, kâinatın sonsuzluğundaki derin tefekkür arzusuyla, tarihî perspektife ulaşabilme gayretiyle beslemeye çalışır. Romanlarında da, yaşanmış hayatın toplumu uyaracak tarafını ya da yönlendirici mesajlarını ön plana almaya dikkat eder. Batı’da ağır tahribatlar yapan ve bizde de giderek olumsuz etkisi insanlığı sarsmaya başlayan inanç erozyonunun durdurulması ve hayatın yeniden inancın kuşatıcı etkisinde şekillenmesi yönünde bir çaba içerisindedir. Ancak, bunda slogana düşmemeye, inanmanın bir gereklilik olduğu kadar, inanmayanın da yaşama ve kendi değerlerini savunma hakkının bulunduğunu dikkate alır. Farklı düşüncenin zenginlik ve birbirini besleyen malzeme olması gerektiğini savunan Yazar, bunları roman tekniği içerisinde vermeye özen göstermektedir. İnceleme ve araştırmalarında ise, bütün insanlığın ortak duyarlılık ve kabullerinin ipuçlarını bulma çabasındadır. Özellikle 21. asırdan itibaren teknoloji ve bilişimin hayatımızdaki etkisinin sağladığı imkânları olumsuzluklara çekmeden bunlardan faydalanmanın insanlığı birlikte yaşama ortamına götüreceğine inanmaktadır. Araştırmalarında bu dikkat noktasına büyük önem vermektedir. Yazar, son eserlerinde, Batı değerleri ve kültürü ile İslam ve Türk kültür ve değerlerinin birbirini anlama ve besleme yönünde etkin gücünü göstermiştir.

ESERLERİ:

OYUN:
Alparslan (1963).

ŞİİR:
Vuslat Türküsü 1968); Aydınlığın Gözleri (1979); Bu Yüreğin Ülkesinde (1981); Sevgi Donanması (1982); Deryâdil (1985); Sevdâkâr (1988); Bir Sır Gibi (1991); Aşkistan (2005). Gül Seferi (2013)

DENEME:

Şiirden Şuura (2004). Şehirnâme (2011)

ROMAN:

Ahtapot (1995); Güneşe Uçan Kelebek (2001); Aşkta Yanan Dede (2003); Ben Onurumu Çiğnetmem (2004); Aşk Prensesleri de Öldürür (2011)


BİYOGRAFİ:

Taşla Konuşan Deha (1996); Ağırnaslı Sinan (2004); İki Mevlevî (2005); Batı’daki Mevlana (2007) Toprağın Dili (2013)

ARAŞTIRMA-İNCELEME:
Dünden Bugüne Kayseri (1986); Kayseri’nin Manevî Mimarları (1995); Bu Şehrin Hikâyesi (2003); Batı İslam’ı Tanıdıkça (2008); Batı Türk’ü Tanıdıkça (2008),

KİTAPLARI

Sevgi Donanması

(The Love Navy)

1985

Deryadil 

 (Obsolete)

1988

Sevdakar 

(Giving Love)

   1991

Bir Sır Gibi 

(Like a Secret)2005

Aşkistan Rubailer

(Quatrains from the Land of Love)2013

Gül Seferi

(The Voyage of Roses)

 Novels   1995

Ahtopot

 (Octopus)2001

Güneşe Uçan Kelebek 

(The Butterfly that Flies to the Sun)2003

Aşkta Yanan Dede 

(The Dervish who Burns from Love)   2004

Ben onurumu çiğnetmem

(I Defend my Honor)2012

Aşk prensesleri de öldürür

(Even a Princess Can Die of a Broken Heart ) Essays   2004

Şiirden Şurra Geçmişten Günümüze Şiir 

(Poems from Past to Present Days)2011

Şehirname

(Journal of the City)2013

Toprağin Dili

(The Language of the Earth)

 Theater  1965

 Alpaslan 

(Alpaslan) Biographies   1996

Taşla Konuşan Deha 

(The Genius Who Speaks to Stones)2004

Ağirnaslı Sinan

(Sinan of Ağirnasli)2005

Iki Mevlevi: Remzi Dede-Yaman Dede 

(Two Sufis : Remzi Dede and Yaman Dede)Texts on the history of the city of Kayseri   1986

Dünden Bügüne Kayseri 

(Kayseri from Yesterday to Today)1995

 Kayseri’nin Manevi Mimaraları 

(Spiritual Architects of Kayseri)2003

 Bu Şehrin Hikayesi

(Tales of this City)Research and studies   2007

 Bati’daki Mevlana

(Mevlana as Seen by the West)2008

 Bati Islam’i tanidikça

(When the West Encounters Islam)2008

 Batı Türkü Tanıdıkça

    (When the West Encounters the Turks)

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın