MEHMET NURİ YARDIM’IN BÂBIÂLİ’DE HAYAT KİTABI YAYINLANDI

Bir zamanlar siyaset dünyamızın merkezi olan, basın, yayın ve düşünce hayatımızın Türkiye’deki odağı Bâbıâli, bir kitapta yer aldı. Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım Bâbıâli’de Hayat isimli yeni kitabında 26 ünlü gazeteci yazarla yaptığı konuşmaları bir araya getirdi. Eser, nesiller boyu süren ve bugünlerde daha az hatırlanan bir Bâbıâliye açılıyor. Kitapta yer alan sohbet tadındaki söyleşiler, birçok duayenin son seferlerini kaçırmamak ve gerçek Bâbıâli ile tanışmak isteyen herkesi, bugünkü medyanın temellerini atan mücadeleye, çilelere benzersiz tecrübelere ve artık unutulmaya yüz tutan kültür hazinesinin merkezine taşıyor. 30 yıla yakın bir süre içinde yapılan bu konuşmalar, bir bakıma ‘Türkiye’nin kalbinin attığı’ Bâbıâli’yi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Yazar Mehmet Nuri Yardım, kitabın önsözünde şöyle diyor:

            “Bâbıâli bir semt olmanın ötesinde muhit, yaşayış biçimi hatta bütünüyle bir hayattır. Bâbıâli Türkiye’mizin kafası, ruhu ve kalbidir. Sadece bir semt adı değil, düşüncelerin meşheri, ideolojilerin pazarıdır. Osmanlı’da yönetimin merkezidir. Bâbıâli Osmanlı’da olduğu gibi Cumhuriyet devrinde de önemini muhafaza etmiştir. Attilâ İlhan, “Türkiye’nin kalbi İstanbul’da, İstanbul’un kalbi Bâbıâli’de atar.” diyordu. Doğrudur. Gazete binaları taşınsa da, yine gazetecilerin buluşma yeri, muhabbet mekânıdır. Kimi Gazeteciler Cemiyeti’ne damlar, kimi Yazarlar Birliği’nde buluşur, kimi Türkocağı’na takılır, kimi ESKADER’in Bâbıâli Sohbetleri’nin tiryakisi olur. Buluşmalar, sohbetler, geçmiş zaman hâtıraları fâsılasız bir şekilde devam edip gider.

            Bâbıâli yollarında Namık Kemal’in heyecanını duyar, Ahmet Midhat Efendi’nin heybetli bedenine eşlik eden bastonunun tıkırtılarını işitir, Abdullah Cevdet’in İçtihat’ındaki tartışmalara kulak kesilirsiniz. Süleyman Nazif’in nükteleri eşliğinde atılan kahkahalar etrafta çınlar. Devir geçer ve Reşat Nuri, Çalıkuşu romanı koltuğunun altında gazete idarehanelerini arşınlamaktadır. Peyami Safa ve Kemal Tahir polisiye romanlarının tefrikalarını yetiştirmektedir. Bâbıâli şenliktir, güzellemedir, hâfızadır. Eski gazetelerin mekânları korunmalı, ünlü gazetecilerin isimleri duvarlara çakılmalıdır. Kültür canlıdır ve geleceğe taşınmalıdır. Bu semtte yıllardır hizmet veren kültür sanat mahfillerinin yöneticileriyle görüşülmeli, dünkü aydınlarımız, gelecek nesillerle tanıştırılmalıdır.”

A. Rahim Balcıoğlu, Ahmet Kabaklı, Ahmet Özdemir, Altan Deliorman, Aydil Erol, Beşir Ayvazoğlu, Celalettin Bilginer, Cumhur Kılıççıoğlu, Dursun Gürlek, Ergun Göze, Ferit Ragıp Tuncor, Gürbüz Azak, Hüseyin Movit, İsmet Bozdağ, Lütfü Oflaz, Nezih İzmiroğulları, Osman Akkuşak, Olcay Yazıcı, Recep Ekicigil, Ünal Sakman, Vecdi Bürün, Vehbi Vakkasoğlu, Vehip Sinan, Yağmur Atsız, Yalçın Toker, Ziyad Ebüzziya gibi değerli simalar, eski Bâbıâli ile bugünkü basın yayın dünyasını buluşturuyor. Keyifli bir yolculuğun yaşandığı kitap, son yarım yüzyılının basın, yayın, kültür dünyasından önemli kesitler sunuyor.

Çağrı Yayınları: Tel. 0 (212) 516 20 80, e-posta: cagri@cagri.com.tr internet: cagri.com.tr

2-Babıâli'de Hayat (1)

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın