Mahir İz, Bâbıâli Sohbetleri’de yâd edilecek

Mahir İz, Bâbıâli Sohbetleri’de yâd edilecek

 

Osman Esgice (Sanatalemi.net)

İlim ve edebiyat dünyamızın unutulmayan mümtaz simâlarından Mahir İz, vefatının 40. yılında rahmet ve saygıyla yâd ediliyor.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin düzenlediği “Yılların İzi’nden Yürüyen Bilge Muallim Mahir İz” anma toplantısı, Timaş Kitapkahve’de, 7 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak. Konuşmacılar Ali Nar, Emin Işık, Mehmed Şevket Eygi, Mustafa Özdamar, Prof. Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Osman Öztürk ve Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı. Toplantıyı Mehmet Nuri Yardım yönetecek. Konuşmacıların yakından tanıdığı Mahir İz’le ilgili ilgi çekici hâtıralarını anlatacakları anma toplantısı, Alayköşkü Caddesi, No. 5 Cağaloğlu İstanbul adresinde gerçekleşecek. Programla ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi 0 212 5112323-5112324 numaralı telefonlardan, www.sanatlami.net veya www.medeniyetimiz.com sitelerinden takip etmek mümkün.

 

                   YILLARIN İZİ’NDEN YÜRÜYEN BİLGE MUALLİM

Ömrünü eğitim hizmetlerine adamış olan Abdullah Mahir İz, 28 Ocak 1895 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası, Medine ve Ankara kadılıklarında bulunan Seyyid İsmail Abdulhalim Efendi ve büyük babası Haremeyn Mollası olan Külâhizâde es-Seyyid Servet Efendi’dir. Baba tarafından Seyyid ve alimler ocağı bir aileden olan Mahir İz, annesi tarafından da yine ilmiye sınıfından bir aileye mensuptur. Dedesi, kadılardan Bağdat mollası Erzurumlu Çelebizâde İbrahim Rüşdü Efendi ve dayısı Şeyhülislam Hüseyin Hüsnü Efendidir. Mahir İz Bey, babasının kadılıkları sırasında, Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine ve Ankara’da, ilk ve orta tahsilini yaparak Ankara Sultanisi’nden mezun oldu. 1916’da, Birinci Dünya Harbi sırasında aynı okulun ilk kısmında, Türkçe öğretmenliği ile muallimlik hayatına başladı. Ankara Sultânisi’nde başladığı vazifesinin yanında, Sanayi Mektebi’nde tarih, Dârülhilafe Medresesi’nde Türkçe dersleri okutmuştu. İstanbul’da ise Halıcıoğlu ve Kuleli Askeri Liseleri ile Paşakapısı ve Davutpaşa ortaokullarında vazife yaptıktan sonra Edremit O

Ortaokulu’na müdür tayin edildi. Üç yıl sonra İstanbul’a tayin edilerek, Beykoz Ortaokulu’na geçti. 1938’de Nişantaşı ortaokulu müdürü oldu. Burada on sene kaldı, 1949-56 yılları arasında yedi yıl müddetle de Haydarpaşa Lisesi, arkasından Çamlıca Kız Lisesi edebiyat öğretmenliğinde bulundu. Bu sırada, bir yıl İstanbul İmam Hatip Okulu Müdürlüğü yaptı ve Çamlıca’dan emekliye ayrıldı. Aynı yıl Taksim’de Yeni Kolej müdürlüğü ile yeniden eğitim hayatına döndü. Altı ay sonra ise yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde (İlahiyat Fakültesi) Edebiyat, iki yıl sonra da tasavvuf tarihi, hitabet ve irşad derslerinin hocalıklarına tayin edildi. On yıllık yeni bir maarif hizmeti devresinden sonra ikinci defa emekli oldu. Elli yıl süren hocalık hayatı sebebiyle, devrin ileri gelen din, siyaset ve edebiyat şahsiyetleri ile yakın münasebetlerde bulunmuş ve bu isimlerden kendi iman ve fikrine yakın olanlar ile yakın dostluklar kurmuştur. Meşhur İslâm şairi Mehmed Âkif Ersoy ve M. Celaleddin Ökten de bunların arasındadır. İslamî İlimler Araştırma Vakfı ile Türk Kültürü Vakfı’nın kurucuları arasında bulunan Mahir İz, 9 Temmuz 1974 tarihinde vefat etti ve Erenköy Sahra-i Cedid mezarlığında toprağa verildi.

 

Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2014

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın